"Repararea, reabilitarea şi modernizarea obiectivului de patrimoniu – Muzeul de Arta din Municipiul Falticeni"

La data de 24 Mai 2012 s-au finalizat lucrările de execuţie din cadrul proiectului "Repararea, reabilitarea şi modernizarea obiectivului de patrimoniu – Muzeul de Arta din Municipiul Falticeni" .Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007-2014, Axa prioritară 5 – "Dezvoltareadurabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.1 – "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe". Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionaleşi Turismului, Organism Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.
Proiectul a fostimplementat în perioada 28 februarie 2010 – 25 mai 2012, având o valoare totală eligibilă revizuită de 5.132.386,92 lei, din care 3.393.364,88 lei finanţare prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar 1.015.382,33 lei cofinantarea eligibila a beneficiarului.


Noutati:

Repararea, reabilitarea şi modernizarea obiectivului de patrimoniu – Muzeul de Arta din Municipiul Falticeni


La data de 24 Mai 2012 s-au finalizat lucrările de execuţie din cadrul proiectului "Repararea, reabilitarea şi modernizarea obiectivului de patrimoniu – Muzeul de Arta din Municipiul Falticeni".Lucrări de construire sală sport la scoala cu clasele I-VIII M.Sadoveanu Falticeni


La data 30.01.2012s -au finalizat lucrările de executie din cadrul proiectului "Lucrări de construire sală sport la scoala cu clasele I-VIII M.Sadoveanu Falticeni"

copyright © 2011 Tehnocon SRL

Toate drepturile rezervate